Przejazd motocyklem pomiędzy samochodami

piątek, 22 lutego 2019

Przejazd motocyklem pomiędzy samochodami – omijanie, wyprzedzanie, jazda w korku.

Olbrzymia liczba użytkowników dróg i korki na ulicach nie sprzyjają bezpiecznej, a często także kulturalnej jeździe. Coraz więcej kierowców decyduje się na jednoślad, dzięki któremu szybko przemieszcza się na zatłoczonych drogach . zaobserwowaliście pewnie niejednokrotnie niechęć kierowców samochodów do motocyklistów i na odwrót. Kierowcy jednośladów denerwują się, że stojące blisko siebie samochody w korku uniemożliwiają im dalszą drogę, zaś kierowcy aut pozostają sfrustrowani naciskami motocyklistów – nie są to przecież pojazdy uprzywilejowane, żeby na ich widok auta miały się „rozjeżdżać” na boki. Ale to już kwestia ewentualnej kultury na drodze jednych i drugich kierowców.

Kiedy motocyklista wyprzedza, a kiedy omija samochody. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (PoRD) definiujeomijanie jako przejeżdżanie obok nieporuszającego się pojazdu. Wyprzedzaniem nazwiemy natomiast manewr poruszania się obok pojazdu, który tak samo jak my również pozostaje w ruchu.

Omijanie i wyprzedzanie w korku

Z sytuacją omijania pojazdów w korku spotkamy się na przykład podczas dojeżdżania do skrzyżowania, na którym zapalone jest czerwone światło i ruch samochodów zatrzymał się. Artykuł 23. PoRD nakłada na kierujących obowiązek przede wszystkim zachowania bezpiecznego odstępu od omijanego pojazdu. Podobnie w sytuacji wyprzedzania PoRD w artykule 24. nakazuje nam zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezpiecznego odstępu od pojazdu wyprzedzanego.

Co to znaczy bezpieczny odstęp? W Prawie o ruchu drogowym, ani w żadnym innym z obowiązujących aktów prawnych ustawodawca wskazał wprost definicji tego pojęcia. Można więc założyć, że jest to odstęp którego zachowanie nie przyczyni się do powstania kolizji między dwoma pojazdami. Czy może to być kilka cm? Zapewne może, o ile prędkość omijania oraz umiejętności kierowcy pozwolą na zapanowanie nad motocyklem.

Należy jednak pamiętać, że w  przypadku wyprzedzania roweru, motoroweru, motocykli lub kolumny pieszych bezpieczny odstęp definiowany jest jako nie mniejszy niż 1 metr. Co jest ważne, że  zapis ten nie dotyczy wyprzedzania motocyklem samochodu. Zaznaczyć należy, że nie ma jednego, wyodrębnionego przepisu prawa stanowiącego o możliwości – bądź zakazie poruszania się motocyklistów pomiędzy samochodami.

Nadrzędną zasadą, jaka powinna przyświecać uczestnikom ruchu drogowego, w tym i motocyklistom, jest zachowanie ostrożności. Przepisy nakazują również unikania wszelkiego działania, ale także i zaniechania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, utrudnienie lub zakłócenie spokoju lub porządku publicznego albo narażenie kogokolwiek na szkodę. Kierowca podejmując działania w ruchu drogowym, wykonując jakiegokolwiek manewr, zawsze powinien mieć to na uwadze.

Kolejnym ważnym zapisem prawa ruchu drogowego w Polsce, jest zasada ruchu prawostronnego. Ponadto kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Obowiązuje to również motocyklistów, oczywiście z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, biorąc pod uwagę również rodzaj i stan nawierzchni. Przepisy ruchu drogowego dopuszczają jednak możliwość wykonywania rozmaitych manewrów – w tym omijania czy wyprzedzania. W takich sytuacjach oczywistym jest, że motocyklista ma prawo oddalenia się od prawej krawędzi jezdni tak samo, jak każdy inny uczestnik ruchu drogowego.

Linia ciągła, najeżdżanie na nią

Przeciskanie się motocyklem w korku często wykorzystywane jest przy dojeżdżaniu do skrzyżowania z zapalonym światłem czerwonym. Na skrzyżowaniu spotkamy jednak linie ciągłe (znak poziomy P-2). Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych zabrania nam nie tylko przejeżdżania przez tę linię, ale także najeżdżania na nią.

Należy też  mieć na uwadze, że ustawa nie zabrania wprost poruszania się motocykla obok innego pojazdu na jednym pasie ruchu. Zabrania jedynie poruszania się więcej niż jednym pasem ruchu. Motocyklista, aby przemieszczać się obok omijanych czy wyprzedzanych pojazdów, musi upewnić się, że zachowując odpowiednią odległości nie przekroczy granicy pasa ruchu, czyli w praktyce linii przerywanej lub ciągłej. Oczywiście przekroczenie linii przerywanej jest dozwolone, przy zachowaniu wszelkich reguł dotyczących zmiany pasa ruchu drogowego, jednak nie jest dozwolona jazda dwoma pasami jednocześnie. Pamiętajmy, że gdy kierujący motocyklem, co prawda nie najedzie na linie kołem, ale będzie poruszał się w taki sposób, że część motocykla, wystające jego elementy, jak np. kierownica, lusterka –  linię tę przekroczy i jedzie wówczas dwoma pasami ruchu.

Reasumując : można się przeciskać, o ile motocyklista:

* nie najeżdża oraz nie przekracza linii ciągłej,
* utrzymuje bezpieczny odstęp od omijanych lub wyprzedzanych pojazdów,
* używa kierunkowskazów za każdym razem kiedy zmienia wyznaczony pas ruchu,
* nie zajmuje jednocześnie dwóch pasów ruchu,
* wyprzedza z lewej strony lub obydwu stron, o ile jest to droga jednokierunkowa, bądź o przynajmniej o dwóch pasach runku w jednym kierunku w terenie zabudowanym.

Nie chcesz stać w korku jadąc do pracy, do znajomych?  Zapraszamy na kurs – prawo jazdy kat. A, może masz już prawo jazdy ale czujesz się niepewnie jedząc w korku? Przyjdź do nas na jazdy doszkalające kat A.